Auto­mate de cafea Rhea Vendors

Toată gama de auto­mate de bău­turi calde Rhea Ven­dors de la espres­soare mici până la gama cu o autonomie de 700 de bău­turi, echipate cu citi­toare de banc­note Cash Code şi/​sau jetoniere NRI.
detalii »

Ce se intam­pla in spatele unui automat de vending

Con­sum­a­bile instant

Con­sum­a­bile instant şi cafea boabe de la ICS. Gamă largă a ingre­di­en­telor des­ti­nate uti­lizării în dome­niul auto­matelor de bău­turi calde, pro­duse de ICS Bev­er­ages Olanda
detalii »

Auto­mate second-​hand

Auto­mate recondiţion­ate, cu posi­bil­i­tate de garanţie, din gama Rhea Ven­dors, Bianchi Vend­ing Machine, Alice Club, Ducale, Wit­ten­borg, etc.
detalii »

Expres­soare Lavazza Blue

Expres­soarele Lavazza Blue LB 1000 şi LB 2200 sunt rezul­tatul cercetării echipei Lavazza în dome­niul căutării per­fecţi­u­nii gus­tu­lui cafelei espresso.
detalii »

Auto­mate Ducale

Auto­mate de cafea de cal­i­tate supe­rioară, cu sis­teme de servire şi preparare unice. Acum în Româ­nia prin Alisca Vend­ing.
detalii »

Sis­teme de plată

Val­ida­toare de banc­note Cash Code şi accep­toare de mon­ede NRI.
detalii »

Înregistreză-​te în lista de așteptare

© Copy­right alis​cav​end​ing​.ro, 2013. Min­den jog fen­ntartva. Web­de­sign: www​.voidart​.ro

home | con­tact